കുളിപ്പിച്ചു ഉമ്മയുടെ മുലയിലും

ഞങ്ങൾ വീടുപണി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം 25ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 10

Continue reading »

പാൽ കാച്ചിന് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒകെ

ഞങ്ങൾ വീടുപണി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം 25ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 10

Continue reading »

കഷണം തരാന്‍ തോന്നിയില്ലല്ലോടി

വീട്ടിലിരുന്നു ബോറടിക്കാതിരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് അവള്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ രമ്യയ്ക്ക് 25

Continue reading »

രമ്യയുടെ സൌന്ദര്യം എന്റെയും

Malayalam sex stories വീട്ടിലിരുന്നു ബോറടിക്കാതിരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് അവള്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Continue reading »

ഓഫീസില്‍ എന്നോട് മാത്രമാണ്

വീട്ടിലിരുന്നു ബോറടിക്കാതിരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് അവള്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ രമ്യയ്ക്ക് 25

Continue reading »

തോന്നിയില്ല പറഞ്ഞാല്‍ ജയിലില്‍

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »