വല്ലാത്ത ആലസ്യത്തിൽ

ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമായതിനാൽ ഞാനും മല്ലിയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്.. ആ അവധിക്ക് മല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു.അവളപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്

Continue reading »

കുറേ തപ്പിയാണ് അത്

ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമായതിനാൽ ഞാനും മല്ലിയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്.. ആ അവധിക്ക് മല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു.അവളപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്

Continue reading »

എന്റെ നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു

ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമായതിനാൽ ഞാനും മല്ലിയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്.. ആ അവധിക്ക് മല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു.അവളപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്

Continue reading »

ഞങ്ങള്‍ കളി തുടങ്ങി

എനിക്കു വരാന്‍ പോകുന്ന നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടിക്കാണില്ല എന്റെ അത്രയും കളി ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു പുവര്‍. ഏത്രയോ തവണ എത്ര എത്ര കുണ്ണകള്‍,

Continue reading »

vedi kathakal malayalam language Part 2

പക്ഷേ. ഇപ്പോ എനിക്കു മാത്രമല്ല ഞാന്‍ ഹസീനയെ കളിക്കണമെന്നു കൊതി. ഒരു ദിവസം തുണ്ടു കൈമാറി ക്കണ്ടു കമ്പി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ ഷമീറാണതു പറഞ്ഞത്. പ്രായമേറിയവരോടാണു കമ്പമെന്നു

Continue reading »